پرورش اسب ترکمن در خراسان شمالی

پرورش اسب ترکمن در خراسان شمالی
منطقه راز و جرگلان در خراسان شمالی از مناطق اصلی پرورش اسب اصیل ترکمن در ایران است. اسب ترکمن اسبی است دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و در نزد ترکمن‌ها پیشینه‌ای طولانی در سنن و زندگی صحرانشینی وجنگ وگریزها درگذشته داشته است. امروزه خالص‌ترین اسب‌های ترکمن ایران را در منطقه راز و جرگلان میتوان یافت.

پرورش اسب ترکمن در خراسان شمالی

منطقه راز و جرگلان در خراسان شمالی از مناطق اصلی پرورش اسب اصیل ترکمن در ایران است. اسب ترکمن اسبی است دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و در نزد ترکمن‌ها پیشینه‌ای طولانی در سنن و زندگی صحرانشینی وجنگ وگریزها درگذشته داشته است. امروزه خالص‌ترین اسب‌های ترکمن ایران را در منطقه راز و جرگلان میتوان یافت.
پرورش اسب ترکمن در خراسان شمالی

ممکن است بپسندید...