آماده مذاکره با آمریکا در خصوص پیمان «نفتا» هستیم

آماده مذاکره با آمریکا در خصوص پیمان «نفتا» هستیم
سفیر مکزیک در روسیه با بیان آمادگی کشورش برای انجام گفتگو با آمریکا بر سر پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، گفت که هرگونه توافق میان در این خصوص باید به نفع هر دو طرف باشد.

آماده مذاکره با آمریکا در خصوص پیمان «نفتا» هستیم

سفیر مکزیک در روسیه با بیان آمادگی کشورش برای انجام گفتگو با آمریکا بر سر پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، گفت که هرگونه توافق میان در این خصوص باید به نفع هر دو طرف باشد.
آماده مذاکره با آمریکا در خصوص پیمان «نفتا» هستیم

ممکن است بپسندید...