انجام فوتبال هدفمند در اولین حضور بازیکن عراقی

انجام فوتبال هدفمند در اولین حضور بازیکن عراقی
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز دوشنبه را با بازیکن جدید خود در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

انجام فوتبال هدفمند در اولین حضور بازیکن عراقی

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز دوشنبه را با بازیکن جدید خود در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.
انجام فوتبال هدفمند در اولین حضور بازیکن عراقی

ممکن است بپسندید...