برگزاری اولین تمرین بسکتبالیست‌ها بعد از صعود

برگزاری اولین تمرین بسکتبالیست‌ها بعد از صعود
تیم ملی بسکتبال ایران ظهر امروز اولین جلسه تمرینی اش بعد از صعود به یک چهارم پایانی کاپ آسیا را برگزار کرد.

برگزاری اولین تمرین بسکتبالیست‌ها بعد از صعود

تیم ملی بسکتبال ایران ظهر امروز اولین جلسه تمرینی اش بعد از صعود به یک چهارم پایانی کاپ آسیا را برگزار کرد.
برگزاری اولین تمرین بسکتبالیست‌ها بعد از صعود

ممکن است بپسندید...