ترامپ ارسال سلاح‌های کشنده به اوکراین را بررسی می‌کند

ترامپ ارسال سلاح‌های کشنده به اوکراین را بررسی می‌کند
به دنبال تاکید پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، دولت دونالد ترامپ درصدد بررسی «ارسال سلاح‌های کشنده به اوکراین» است؛ موضوعی که می‌تواند سبب تنش بیشتر بین واشنگتن و مسکو شود.

ترامپ ارسال سلاح‌های کشنده به اوکراین را بررسی می‌کند

به دنبال تاکید پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، دولت دونالد ترامپ درصدد بررسی «ارسال سلاح‌های کشنده به اوکراین» است؛ موضوعی که می‌تواند سبب تنش بیشتر بین واشنگتن و مسکو شود.
ترامپ ارسال سلاح‌های کشنده به اوکراین را بررسی می‌کند

ممکن است بپسندید...