تربیت نیروی طراز انقلاب از چالش‌های پیشروی نظام اسلامی است/ مطالبه‌گری مهمترین وظیفه جامعه دانشگاهی است

تربیت نیروی طراز انقلاب از چالش‌های پیشروی نظام اسلامی است/ مطالبه‌گری مهمترین وظیفه جامعه دانشگاهی است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمان گفت: یکی از چالش‌های مهم پیشروی نظام اسلامی تربیت نیروی طراز انقلاب است که تصمیم سازان آینده جامعه اسلامی هستند.

تربیت نیروی طراز انقلاب از چالش‌های پیشروی نظام اسلامی است/ مطالبه‌گری مهمترین وظیفه جامعه دانشگاهی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمان گفت: یکی از چالش‌های مهم پیشروی نظام اسلامی تربیت نیروی طراز انقلاب است که تصمیم سازان آینده جامعه اسلامی هستند.
تربیت نیروی طراز انقلاب از چالش‌های پیشروی نظام اسلامی است/ مطالبه‌گری مهمترین وظیفه جامعه دانشگاهی است

ممکن است بپسندید...