حمله یک خودرو به مردم در پاریس یک کشته برجا گذاشت

حمله یک خودرو به مردم در پاریس یک کشته برجا گذاشت
وارد شدن یک خودرو به یک رستوران در شرق پاریس به کشته شدن یک دختر ۸ ساله و زخمی شدن ۵ نفر انجامید.

حمله یک خودرو به مردم در پاریس یک کشته برجا گذاشت

وارد شدن یک خودرو به یک رستوران در شرق پاریس به کشته شدن یک دختر ۸ ساله و زخمی شدن ۵ نفر انجامید.
حمله یک خودرو به مردم در پاریس یک کشته برجا گذاشت

ممکن است بپسندید...