خوشحالی کادرفنی استقلال از بازگشت دو بازیکن

خوشحالی کادرفنی استقلال از بازگشت دو بازیکن
تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که بازگشت امید ابراهیمی خبری خوشحال کننده برای کادر فنی آبی پوشان بود.

خوشحالی کادرفنی استقلال از بازگشت دو بازیکن

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که بازگشت امید ابراهیمی خبری خوشحال کننده برای کادر فنی آبی پوشان بود.
خوشحالی کادرفنی استقلال از بازگشت دو بازیکن

ممکن است بپسندید...