• دسته‌بندی نشده

درخواست عربستان از بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض تکذیب شد

درخواست عربستان از بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض تکذیب شد
وزیر کشور عراق هر گونه درخواست عربستان از بغداد برای میانجیگری میان ایران و عربستان را تکذیب کرد.

درخواست عربستان از بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض تکذیب شد

وزیر کشور عراق هر گونه درخواست عربستان از بغداد برای میانجیگری میان ایران و عربستان را تکذیب کرد.
درخواست عربستان از بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض تکذیب شد

ممکن است بپسندید...