رئیس سیا: ادامه آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی تعجب‌آور نیست

رئیس سیا: ادامه آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی تعجب‌آور نیست
رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) معتقد است، با توجه به دو آزمایش موشکی کره‌شمالی در ماه ژوئیه، جای تعجبی نیست که این کشور بخواهد آزمایش موشکی دیگری داشته باشد.

رئیس سیا: ادامه آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی تعجب‌آور نیست

رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) معتقد است، با توجه به دو آزمایش موشکی کره‌شمالی در ماه ژوئیه، جای تعجبی نیست که این کشور بخواهد آزمایش موشکی دیگری داشته باشد.
رئیس سیا: ادامه آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی تعجب‌آور نیست

ممکن است بپسندید...