سه نکته از سه هفته نخست لیگ هفدهم/ آبی مدعی، قرمز گرسنه و جای خالی قطب سوم

سه نکته از سه هفته نخست لیگ هفدهم/ آبی مدعی، قرمز گرسنه و جای خالی قطب سوم
لیگ امسال، قطب سومی ندارد. ستاره‌ها در تیول آبی و قرمز هستند و به نظر می‌رسد رقیبی جدی برای آن‌ها قابل تصور نباشد. در چنین شرایطی، شاید فقط یک شگفتی، نتایج قابل پیش‌بینی را تغییر دهد.

سه نکته از سه هفته نخست لیگ هفدهم/ آبی مدعی، قرمز گرسنه و جای خالی قطب سوم

لیگ امسال، قطب سومی ندارد. ستاره‌ها در تیول آبی و قرمز هستند و به نظر می‌رسد رقیبی جدی برای آن‌ها قابل تصور نباشد. در چنین شرایطی، شاید فقط یک شگفتی، نتایج قابل پیش‌بینی را تغییر دهد.
سه نکته از سه هفته نخست لیگ هفدهم/ آبی مدعی، قرمز گرسنه و جای خالی قطب سوم

ممکن است بپسندید...