شاخصه‌های انقلابی ملاک رای اعتماد نمایندگان به وزرا باشد/ کابینه دوازدهم باید با رانت و فساد مقابله کند

شاخصه‌های انقلابی ملاک رای اعتماد نمایندگان به وزرا باشد/ کابینه دوازدهم باید با رانت و فساد مقابله کند
مسئول بسیج دانشجویی علوم پزشکی مشهد در خصوص دادی رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرا، به نمایندگان توصیه کرد: بر روی موضوع دو تابعیتی‌ها دقت بیشتری داشته باشند و شاخصه‌های انقلابی‌گری ملاک دادن رای اعتماد باشد.

شاخصه‌های انقلابی ملاک رای اعتماد نمایندگان به وزرا باشد/ کابینه دوازدهم باید با رانت و فساد مقابله کند

مسئول بسیج دانشجویی علوم پزشکی مشهد در خصوص دادی رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرا، به نمایندگان توصیه کرد: بر روی موضوع دو تابعیتی‌ها دقت بیشتری داشته باشند و شاخصه‌های انقلابی‌گری ملاک دادن رای اعتماد باشد.
شاخصه‌های انقلابی ملاک رای اعتماد نمایندگان به وزرا باشد/ کابینه دوازدهم باید با رانت و فساد مقابله کند

ممکن است بپسندید...