طرح گازانبری آمریکا برای مهار حزب‌الله

طرح گازانبری آمریکا برای مهار حزب‌الله
چیزی که در این میان برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد شکست کامل پروژه جداسازی لبنان از سوریه و به معنای دقیق‌تر قطع ارتباط مستقیم و زمینی بین دولت حامی مقاومت سوریه و مقاومت لبنان است.

طرح گازانبری آمریکا برای مهار حزب‌الله

چیزی که در این میان برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد شکست کامل پروژه جداسازی لبنان از سوریه و به معنای دقیق‌تر قطع ارتباط مستقیم و زمینی بین دولت حامی مقاومت سوریه و مقاومت لبنان است.
طرح گازانبری آمریکا برای مهار حزب‌الله

ممکن است بپسندید...