• دسته‌بندی نشده

فرابورس میزبان مبادله ۱۸۷ میلیون ورقه بهادار

فرابورس میزبان مبادله ۱۸۷ میلیون ورقه بهادار
در جریان بازار فرابورس، سهامداران با جابه‌جایی بیش از ۲۶ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۲۱ میلیون ریال در نماد «ذوب» باعث شدند بیشترین حجم معاملات به این نماد که پربیننده‌ترین نماد امروز نیز بود تعلق گیرد.

فرابورس میزبان مبادله ۱۸۷ میلیون ورقه بهادار

در جریان بازار فرابورس، سهامداران با جابه‌جایی بیش از ۲۶ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۲۱ میلیون ریال در نماد «ذوب» باعث شدند بیشترین حجم معاملات به این نماد که پربیننده‌ترین نماد امروز نیز بود تعلق گیرد.
فرابورس میزبان مبادله ۱۸۷ میلیون ورقه بهادار

ممکن است بپسندید...