پیروزی‌های جدید برای ارتش سوریه/ روستاهای بخیران، العریقه و العثمانیه آزاد شدند

پیروزی‌های جدید برای ارتش سوریه/ روستاهای بخیران، العریقه و العثمانیه آزاد شدند
ارتش سوریه امروز دوشنبه توانست روستاهای «بخیران، العریقة و العثمانیة» در شرق استان حمص را از داعش پس بگیرد.

پیروزی‌های جدید برای ارتش سوریه/ روستاهای بخیران، العریقه و العثمانیه آزاد شدند

ارتش سوریه امروز دوشنبه توانست روستاهای «بخیران، العریقة و العثمانیة» در شرق استان حمص را از داعش پس بگیرد.
پیروزی‌های جدید برای ارتش سوریه/ روستاهای بخیران، العریقه و العثمانیه آزاد شدند

ممکن است بپسندید...