چمنیان: کی‌روش از شنیدن خبر بازی با مکزیک و فرانسه خوشحال شد

چمنیان: کی‌روش از شنیدن خبر بازی با مکزیک و فرانسه خوشحال شد
سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ و ۱۶ سال ایران گفت: در مورد عملکردمان و نحوه کار بر اساس طرح که کارلوس کی‌روش تعیین کرده به سرمربی تیم ملی توضیحاتی دادیم.

چمنیان: کی‌روش از شنیدن خبر بازی با مکزیک و فرانسه خوشحال شد

سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ و ۱۶ سال ایران گفت: در مورد عملکردمان و نحوه کار بر اساس طرح که کارلوس کی‌روش تعیین کرده به سرمربی تیم ملی توضیحاتی دادیم.
چمنیان: کی‌روش از شنیدن خبر بازی با مکزیک و فرانسه خوشحال شد

ممکن است بپسندید...