کمیسیون مشترک تجاری عربستان و عراق تاسیس می‌شود

کمیسیون مشترک تجاری عربستان و عراق تاسیس می‌شود
کابینه عربستان سعودی امروز (دوشنبه) اعلام کرد: بغداد و ریاض یک کمیسیون مشترک تجاری تشکیل خواهند داد.

کمیسیون مشترک تجاری عربستان و عراق تاسیس می‌شود

کابینه عربستان سعودی امروز (دوشنبه) اعلام کرد: بغداد و ریاض یک کمیسیون مشترک تجاری تشکیل خواهند داد.
کمیسیون مشترک تجاری عربستان و عراق تاسیس می‌شود

ممکن است بپسندید...