آغاز خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه شیراز از نیمه دوم شهریورماه/ ساخت مسجد و نمازخانه در روستای جونان

آغاز خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه شیراز از نیمه دوم شهریورماه/ ساخت مسجد و نمازخانه در روستای جونان
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز از آغاز خدمات رسانی گروه جهادی شهید صدرالله فنی از نیمه دوم شهریورماه در روستای جونان این استان خبر داد.

آغاز خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه شیراز از نیمه دوم شهریورماه/ ساخت مسجد و نمازخانه در روستای جونان

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز از آغاز خدمات رسانی گروه جهادی شهید صدرالله فنی از نیمه دوم شهریورماه در روستای جونان این استان خبر داد.
آغاز خدمات رسانی گروه جهادی دانشگاه شیراز از نیمه دوم شهریورماه/ ساخت مسجد و نمازخانه در روستای جونان

ممکن است بپسندید...