اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با مجمع تشخیص

اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با مجمع تشخیص
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور پیامی آمادگی این نهاد را برای همکاری و تعامل همه‌جانبه و سازنده با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.

اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با مجمع تشخیص

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور پیامی آمادگی این نهاد را برای همکاری و تعامل همه‌جانبه و سازنده با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.
اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با مجمع تشخیص

ممکن است بپسندید...