اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شد

اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شد
گروه تروریستی داعش در اقدامی بی سابقه و ناگهانی، حضور زنان در قرارگاه‌های خود در تلعفر را ممنوع کرد.

اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شد

گروه تروریستی داعش در اقدامی بی سابقه و ناگهانی، حضور زنان در قرارگاه‌های خود در تلعفر را ممنوع کرد.
اقدام بی سابقه داعش/ ورود زنان به قرارگاه‌های تلعفر ممنوع شد

ممکن است بپسندید...