تمام زائران ایرانی در صحت و سلامت هستند

تمام زائران ایرانی در صحت و سلامت هستند
رئیس سازمان حج و زیارت: گفت: خبر کشته شدن ۳۰ زائر خانه خدا صحیح نیست و تمام زائران ایرانی در صحت و سلامت هستند.

تمام زائران ایرانی در صحت و سلامت هستند

رئیس سازمان حج و زیارت: گفت: خبر کشته شدن ۳۰ زائر خانه خدا صحیح نیست و تمام زائران ایرانی در صحت و سلامت هستند.
تمام زائران ایرانی در صحت و سلامت هستند

ممکن است بپسندید...