دیدار اعضای کنگره شهدای دانشجوی استان قم با خانواده شهید علی‌اکبر عربی

دیدار اعضای کنگره شهدای دانشجوی استان قم با خانواده شهید علی‌اکبر عربی
اعضای کنگره شهدای دانشجوی استان قم با خانواده شهید علی‌اکبر عربی به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم دیدار کردند.

دیدار اعضای کنگره شهدای دانشجوی استان قم با خانواده شهید علی‌اکبر عربی

اعضای کنگره شهدای دانشجوی استان قم با خانواده شهید علی‌اکبر عربی به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم دیدار کردند.
دیدار اعضای کنگره شهدای دانشجوی استان قم با خانواده شهید علی‌اکبر عربی

ممکن است بپسندید...