دیدار ساکت و کی روش در فدراسیون فوتبال

دیدار ساکت و کی روش در فدراسیون فوتبال
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با سرپرست دبیرکلی فدراسیون، دیدار و گفتگو کرد.

دیدار ساکت و کی روش در فدراسیون فوتبال

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با سرپرست دبیرکلی فدراسیون، دیدار و گفتگو کرد.
دیدار ساکت و کی روش در فدراسیون فوتبال

ممکن است بپسندید...