رتبه اول دنیا را در تولید مقاله داریم/ صادرات محصولات دانش‌بنیان در سه سال اخیر به ۵۱۰ میلیون دلار رسید

رتبه اول دنیا را در تولید مقاله داریم/ صادرات محصولات دانش‌بنیان در سه سال اخیر به ۵۱۰ میلیون دلار رسید
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در سال ۲۰۱۳ تولید مقالات ما تنها یک درصد بوده و در ۲۵ کشور علمی دنیا رتبه ۲۵ را داشتیم، اما الان رتبه اول را در دنیا کسب کردیم که بعد از ما روسیه، هند، لهستان و چین قرار دارند.

رتبه اول دنیا را در تولید مقاله داریم/ صادرات محصولات دانش‌بنیان در سه سال اخیر به ۵۱۰ میلیون دلار رسید

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در سال ۲۰۱۳ تولید مقالات ما تنها یک درصد بوده و در ۲۵ کشور علمی دنیا رتبه ۲۵ را داشتیم، اما الان رتبه اول را در دنیا کسب کردیم که بعد از ما روسیه، هند، لهستان و چین قرار دارند.
رتبه اول دنیا را در تولید مقاله داریم/ صادرات محصولات دانش‌بنیان در سه سال اخیر به ۵۱۰ میلیون دلار رسید

ممکن است بپسندید...