رژیم صهیونیستی بار دیگر شیخ «رائد صلاح» را بازداشت کرد

رژیم صهیونیستی بار دیگر شیخ «رائد صلاح» را بازداشت کرد
رئیس جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بار دیگر به دست نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

رژیم صهیونیستی بار دیگر شیخ «رائد صلاح» را بازداشت کرد

رئیس جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بار دیگر به دست نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد.
رژیم صهیونیستی بار دیگر شیخ «رائد صلاح» را بازداشت کرد

ممکن است بپسندید...