رکورد جالب جهانبخش در بازی با آیندهوون

رکورد جالب جهانبخش در بازی با آیندهوون
ملی‌پوش ایرانی تیم آلکمار با برجای گذاشتن رکورد خوبی در بازی برابر آیندهوون به عنوان بهترین پاسور در منطقه یک‌سوم دفاعی زمین حریف انتخاب شد.

رکورد جالب جهانبخش در بازی با آیندهوون

ملی‌پوش ایرانی تیم آلکمار با برجای گذاشتن رکورد خوبی در بازی برابر آیندهوون به عنوان بهترین پاسور در منطقه یک‌سوم دفاعی زمین حریف انتخاب شد.
رکورد جالب جهانبخش در بازی با آیندهوون

ممکن است بپسندید...