«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟

«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟
رئیس جمهور در مراسم رأی اعتماد به وزرا، ولی الله سیف را در اجرای برنامه‌های دولت به ویژه سیاست‌های راه و مسکن، کمک دهنده آخوندی اعلام کرد.

«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟

رئیس جمهور در مراسم رأی اعتماد به وزرا، ولی الله سیف را در اجرای برنامه‌های دولت به ویژه سیاست‌های راه و مسکن، کمک دهنده آخوندی اعلام کرد.
«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟

ممکن است بپسندید...