عملیات آزادسازی شهر «تلعفر» آغاز شد

عملیات آزادسازی شهر «تلعفر» آغاز شد
با حمله جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش، عملیات آزادسازی شهر «تلعفر» واقع در غرب «موصل» عراق که از مهمترین مراکز اشغال شده توسط گروه تروریستی داعش است، آغاز شد.

عملیات آزادسازی شهر «تلعفر» آغاز شد

با حمله جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش، عملیات آزادسازی شهر «تلعفر» واقع در غرب «موصل» عراق که از مهمترین مراکز اشغال شده توسط گروه تروریستی داعش است، آغاز شد.
عملیات آزادسازی شهر «تلعفر» آغاز شد

ممکن است بپسندید...