مجلس در دو شیفت به بررسی صلاحیت وزرا می‌پردازد

مجلس در دو شیفت به بررسی صلاحیت وزرا می‌پردازد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در دو شیفت کاری موافقت کردند.

مجلس در دو شیفت به بررسی صلاحیت وزرا می‌پردازد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در دو شیفت کاری موافقت کردند.
مجلس در دو شیفت به بررسی صلاحیت وزرا می‌پردازد

ممکن است بپسندید...