از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شد

از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شد
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری سامانه پیگیری سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری رهبری در جلسه کمیسیون دائمی عتف رونمایی شد.

از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری سامانه پیگیری سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری رهبری در جلسه کمیسیون دائمی عتف رونمایی شد.
از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شد

ممکن است بپسندید...