• دسته‌بندی نشده

امحای فقر مطلق از اولویت‌های اصلی برنامه‌هایم است/ ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری بیمه شدند

امحای فقر مطلق از اولویت‌های اصلی برنامه‌هایم است/ ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری بیمه شدند
وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی گفت: با برنامه ریزی و سرمایه گذاری می‌توانیم در امحای فقط مطلق پیشتاز باشیم.

امحای فقر مطلق از اولویت‌های اصلی برنامه‌هایم است/ ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری بیمه شدند

وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی گفت: با برنامه ریزی و سرمایه گذاری می‌توانیم در امحای فقط مطلق پیشتاز باشیم.
امحای فقر مطلق از اولویت‌های اصلی برنامه‌هایم است/ ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری بیمه شدند

ممکن است بپسندید...