تمرین پرسپولیس فردا تعطیل است

تمرین پرسپولیس فردا تعطیل است
تمرین فردای تیم فوتبال پرسپولیس تعطیل شد و سرخپوشان استراحت می‌کنند.

تمرین پرسپولیس فردا تعطیل است

تمرین فردای تیم فوتبال پرسپولیس تعطیل شد و سرخپوشان استراحت می‌کنند.
تمرین پرسپولیس فردا تعطیل است

ممکن است بپسندید...