دانشگاهیان علی‌آباد یکی از آرزوهای دختر معلول را برآورده کردند/ خرید ویلچر و سفر به عتبات عالیات

دانشگاهیان علی‌آباد یکی از آرزوهای دختر معلول را برآورده کردند/ خرید ویلچر و سفر به عتبات عالیات
دختر معلول گلستانی که در مردادماه سال گذشته به همت رئیس دانشگاه آزاد علی‌آباد عازم کربلا شد، در هفته گذشته با حرکت خیرخواهانه همسفرهای دانشگاهیش صاحب ویلچر برقی شد.

دانشگاهیان علی‌آباد یکی از آرزوهای دختر معلول را برآورده کردند/ خرید ویلچر و سفر به عتبات عالیات

دختر معلول گلستانی که در مردادماه سال گذشته به همت رئیس دانشگاه آزاد علی‌آباد عازم کربلا شد، در هفته گذشته با حرکت خیرخواهانه همسفرهای دانشگاهیش صاحب ویلچر برقی شد.
دانشگاهیان علی‌آباد یکی از آرزوهای دختر معلول را برآورده کردند/ خرید ویلچر و سفر به عتبات عالیات

ممکن است بپسندید...