دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس/نوبت عصر

دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس/نوبت عصر
دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول رییس جمهور در حال برگزاری است.

دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس/نوبت عصر

دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول رییس جمهور در حال برگزاری است.
دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس/نوبت عصر

ممکن است بپسندید...