• دسته‌بندی نشده

طرح بزرگ تحول سلامت را به خاطر مشکلات کوچک زیر سوال نبرید

طرح بزرگ تحول سلامت را به خاطر مشکلات کوچک زیر سوال نبرید
نماینده گچساران در مجلس با تقاضا از نمایندگان جهت زیر سوال نبردن طرح بزرگ تحول سلامت به خاطر مشکلات کوچک گفت: برنامه قاضی‌زاده هاشمی یک درصد خطا با اسناد بالادستی ندارد.

طرح بزرگ تحول سلامت را به خاطر مشکلات کوچک زیر سوال نبرید

نماینده گچساران در مجلس با تقاضا از نمایندگان جهت زیر سوال نبردن طرح بزرگ تحول سلامت به خاطر مشکلات کوچک گفت: برنامه قاضی‌زاده هاشمی یک درصد خطا با اسناد بالادستی ندارد.
طرح بزرگ تحول سلامت را به خاطر مشکلات کوچک زیر سوال نبرید

ممکن است بپسندید...