لانه نژادپرستی در کاخ سفید

لانه نژادپرستی در کاخ سفید
به نظر نمی‌رسد پیامدهای درگیری در شهر شارلوتزویل به این زودی‌ها تمام شود، به خصوص اینکه سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا موج جدیدی از جنجال سیاسی به پا کرده است.

لانه نژادپرستی در کاخ سفید

به نظر نمی‌رسد پیامدهای درگیری در شهر شارلوتزویل به این زودی‌ها تمام شود، به خصوص اینکه سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا موج جدیدی از جنجال سیاسی به پا کرده است.
لانه نژادپرستی در کاخ سفید

ممکن است بپسندید...