پیروزی دوباره شاگردان سیچلو در دیداری دوستانه

پیروزی دوباره شاگردان سیچلو در دیداری دوستانه
تیم والیبال زیر 23 سال ایران توانست در دومین دیدار دوستانه خود قبل از آغاز رقابت های جهانی ژاپن را هم شکست دهد.

پیروزی دوباره شاگردان سیچلو در دیداری دوستانه

تیم والیبال زیر 23 سال ایران توانست در دومین دیدار دوستانه خود قبل از آغاز رقابت های جهانی ژاپن را هم شکست دهد.
پیروزی دوباره شاگردان سیچلو در دیداری دوستانه

ممکن است بپسندید...