کمالوند: مقابل پارس جنوبی 3 امتیاز را می‌خواهیم

کمالوند: مقابل پارس جنوبی 3 امتیاز را می‌خواهیم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: کرار بازیکن خوبی است و از او رضایت کامل دارم او در سه دیدار اخیر تیم ما از نظر فنی و اخلاقی در تیم تاثیرگذار بوده است.

کمالوند: مقابل پارس جنوبی 3 امتیاز را می‌خواهیم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: کرار بازیکن خوبی است و از او رضایت کامل دارم او در سه دیدار اخیر تیم ما از نظر فنی و اخلاقی در تیم تاثیرگذار بوده است.
کمالوند: مقابل پارس جنوبی 3 امتیاز را می‌خواهیم

ممکن است بپسندید...