• دسته‌بندی نشده

استعفای نخست وزیر کنگو و کابینه‌اش

استعفای نخست وزیر کنگو و کابینه‌اش
نخست وزیر کنگو در بیانیه‌ای از استعفای خود و کابینه‌اش خبر داد.

استعفای نخست وزیر کنگو و کابینه‌اش

نخست وزیر کنگو در بیانیه‌ای از استعفای خود و کابینه‌اش خبر داد.
استعفای نخست وزیر کنگو و کابینه‌اش

ممکن است بپسندید...