اعلام ترکیب استقلال برای دیدار مقابل سایپا

اعلام ترکیب استقلال برای دیدار مقابل سایپا
کادرفنی استقلال ترکیب این تیم مقابل سایپا را مشخص کرد.

اعلام ترکیب استقلال برای دیدار مقابل سایپا

کادرفنی استقلال ترکیب این تیم مقابل سایپا را مشخص کرد.
اعلام ترکیب استقلال برای دیدار مقابل سایپا

ممکن است بپسندید...