برنامه‌های متنوع فرهنگی و عمرانی برای گروه جهادی دانشگاه چمران اهواز

برنامه‌های متنوع فرهنگی و عمرانی برای گروه جهادی دانشگاه چمران اهواز
مسئول گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به اشتیاق و استقبال جهادگران ان‌شاءالله چشم انداز روشن و برنامه های متنوع فرهنگی و عمرانی برای این گروه در نظر داریم.

برنامه‌های متنوع فرهنگی و عمرانی برای گروه جهادی دانشگاه چمران اهواز

مسئول گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به اشتیاق و استقبال جهادگران ان‌شاءالله چشم انداز روشن و برنامه های متنوع فرهنگی و عمرانی برای این گروه در نظر داریم.
برنامه‌های متنوع فرهنگی و عمرانی برای گروه جهادی دانشگاه چمران اهواز

ممکن است بپسندید...