تولید انبوه نانوذرات در پارک کسب‌وکار شهر گلف کانادا

تولید انبوه نانوذرات در پارک کسب‌وکار شهر گلف کانادا
یک شرکت نوپای کانادایی، برای تولید نانوذرات پلی‌ساکاریدی خود اقدام به خرید زمین وسیعی در پارک کسب و کار شهر گلف کرده است تا کارخانه خود را در آنجا بنا کند. این شرکت سرمایه خود را به ۱۲ میلیون دلار افزایش داده است.

تولید انبوه نانوذرات در پارک کسب‌وکار شهر گلف کانادا

یک شرکت نوپای کانادایی، برای تولید نانوذرات پلی‌ساکاریدی خود اقدام به خرید زمین وسیعی در پارک کسب و کار شهر گلف کرده است تا کارخانه خود را در آنجا بنا کند. این شرکت سرمایه خود را به ۱۲ میلیون دلار افزایش داده است.
تولید انبوه نانوذرات در پارک کسب‌وکار شهر گلف کانادا

ممکن است بپسندید...