دستگیری قاتل فراری پس از ۱۱ ماه در خاش

دستگیری قاتل فراری پس از ۱۱ ماه در خاش
فرمانده انتظامی خاش از شناسایی و دستگیری قاتل فراری پس از حدود ۱۱ ماه در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس در این شهرستان خبر داد.

دستگیری قاتل فراری پس از ۱۱ ماه در خاش

فرمانده انتظامی خاش از شناسایی و دستگیری قاتل فراری پس از حدود ۱۱ ماه در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس در این شهرستان خبر داد.
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۱ ماه در خاش

ممکن است بپسندید...