روزمرگی طلاب را تهدید می‌کند

روزمرگی طلاب را تهدید می‌کند
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌ رضوی گفت: روزمرگی بدترین آسیب است که به آن دچار می‌شویم و متأسفانه آنچه امروز طلبه‌ها را تهدید می‌کند روزمرگی است.

روزمرگی طلاب را تهدید می‌کند

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌ رضوی گفت: روزمرگی بدترین آسیب است که به آن دچار می‌شویم و متأسفانه آنچه امروز طلبه‌ها را تهدید می‌کند روزمرگی است.
روزمرگی طلاب را تهدید می‌کند

ممکن است بپسندید...