روسیه خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر در بحران کره شمالی شد

روسیه خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر در بحران کره شمالی شد
سخنگوی وزارت خارجه روسيه از همه طرف‌های درگیر در بحران کره شمالی خواست خویشتنداری کنند.

روسیه خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر در بحران کره شمالی شد

سخنگوی وزارت خارجه روسيه از همه طرف‌های درگیر در بحران کره شمالی خواست خویشتنداری کنند.
روسیه خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر در بحران کره شمالی شد

ممکن است بپسندید...