سخنگوی اردوغان: ترکیه و ایران همکاری‌های نظامی را تقویت می‌کنند

سخنگوی اردوغان: ترکیه و ایران همکاری‌های نظامی را تقویت می‌کنند
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز (پنجشنبه) بر لزوم تقویت روابط و همکاری‌های نظامی با ایران تاکید کرد.

سخنگوی اردوغان: ترکیه و ایران همکاری‌های نظامی را تقویت می‌کنند

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز (پنجشنبه) بر لزوم تقویت روابط و همکاری‌های نظامی با ایران تاکید کرد.
سخنگوی اردوغان: ترکیه و ایران همکاری‌های نظامی را تقویت می‌کنند

ممکن است بپسندید...