طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است

طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است
آیت الله کعبی با اشاره به الحاد در ساحت حقوق، سیاست و مدیریت جامعه، نگفت: نظام برگزاری دوره‌هایی همچون مفتاح، به جای الحاد، یک بنیاد توحیدی و بسط دهنده نبوت و امامت را برای نظام حقوقی مطرح می‌کند.

طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است

آیت الله کعبی با اشاره به الحاد در ساحت حقوق، سیاست و مدیریت جامعه، نگفت: نظام برگزاری دوره‌هایی همچون مفتاح، به جای الحاد، یک بنیاد توحیدی و بسط دهنده نبوت و امامت را برای نظام حقوقی مطرح می‌کند.
طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است

ممکن است بپسندید...