فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان، سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته نهاوند

فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان، سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته نهاوند
علی روزبهانی، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان به عنوان فعال دانشجویی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه ۲۷مرداد شهرستان نهاوند خواهد بود.

فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان، سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته نهاوند

علی روزبهانی، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان به عنوان فعال دانشجویی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه ۲۷مرداد شهرستان نهاوند خواهد بود.
فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان، سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته نهاوند

ممکن است بپسندید...