مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی

مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی
مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی از بعد از ظهر امروز در حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران در حال برگزاری ست

مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی

مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی از بعد از ظهر امروز در حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران در حال برگزاری ست
مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی

ممکن است بپسندید...