هشدار شدید کره جنوبی به رهبر کره شمالی

هشدار شدید کره جنوبی به رهبر کره شمالی
رئیس جمهور کره جنوبی گفت اگر کره شمالی باز هم موشک قاره پیما شلیک و آن را به کلاهک اتمی مجهز کند، از خط قرمز عبور کرده است.

هشدار شدید کره جنوبی به رهبر کره شمالی

رئیس جمهور کره جنوبی گفت اگر کره شمالی باز هم موشک قاره پیما شلیک و آن را به کلاهک اتمی مجهز کند، از خط قرمز عبور کرده است.
هشدار شدید کره جنوبی به رهبر کره شمالی

ممکن است بپسندید...